Samenwerken aan de toekomst van FM
Als deelnemer van het platform geeft u koers en richting aan de te behandelen thema’s. De focus van het platform ligt op het ontwikkelen van een uniforme taal voor de besturing en aansturing  van FM-omgevingen. Daarbij wordt een kader aangereikt om professionals in FM te ondersteunen om invulling te geven aan Next Level FM.

Doe ook mee! Neem nu contact op en wordt deelnemer van Next Level FM. Meedoen heeft veel voordelen:

  1. Profiteer mee van de kennisontwikkeling van de afgelopen jaren
  2. Behaal concurrentievoordeel door sneller te innoveren
  3. Loop samen met ons voorop bij de ontwikkeling van ons vakgebied

In gesprek met Diane van Dijk-Loois, Directeur Commercie & Hospitality bij CSU

In het kader van het jaarboek van Next level hebben we Diane van Dijk gevraagd waarom zij het belangrijk vindt dat CSU deelneemt aan Next Level FM. Hieronder vindt u een verslag van dit gesprek.

page115image40858416

De voornaamste reden reden dat CSU mee doet is gelegen in de de geformuleerde uitgangspunten van Next Level FM door de founding partners. Deze sluiten aan bij de noodzakelijke verandering binnen CSU om de ‘doen mentaliteit’ aan te vullen met het Next Level FM-gedachtegoed (theorie, tools en middelen). Deze kan CSU vervolgens inzetten om vanuit inhoud, als specialist samen met opdrachtgevers, schouder aan schouder waarde te realiseren binnen FM-op- gaven. Daarnaast hebben vooruitstrevende FM-organisaties zoals CSU de ambitie om de wetenschap te verbinden aan de praktijk, om zo samen een nieuwe vorm van samenwerking op facilitair gebied te ontwikkelen. Dit past bij onze eigen ambitie om via co-creatie en samenwerking in de keten naar een hoger niveau van facilitaire dienstverlening toe te werken. 

Wat zijn de worstelingen/ uitdagingen die je met Next Level FM wilt gaan aanpakken? 

De voornaamste drie uitdagingen die binnen CSU onder andere door deelname aan Next Level FM worden aangepakt zijn:

1. Vanuit (vak)specialisme in bredere zin waarde toe te voegen binnen FM-opgaven. Voor CSU betekent dit zonder direct concurrentie-oogmerk direct bezig te zijn met het organiseren van samenwerking in de keten. 

2. De uitdaging om de theorievorming en de praktijkervaringen met betrekking tot samenwerking vanuit Next Level FM goed over het voetlicht te brengen naar opdrachtgevers. Samenwerken lijkt Samenwerken lijkt makkelijk, maar is in de praktijk vaak lastig door het ontbreken van kennis, instrumenten en vaardigheden, zowel aan de kant van de opdrachtgever als die van de opdrachtnemer. 

3. De passende erkenning te genereren dat juist CSU een van de partijen is die als drijvende kracht achter sociale innovatie (samenwerken/ samenwerkingsvormen) staat. Aanpalend aan sociale innovatie is dat CSU dagelijks zo’n 17000 medewerkers aan het werk heeft die verder willen werken aan de toegenomen respect voor het werk, waarde en de inzet. Door vanuit samenwerkingsverbanden te denken en te gaan organiseren, wordt een positief effect gecreëerd op het respect voor de schoonmaker en zijn/ haar toegevoegde waarde. 

Kun je een voorbeeld geven van een concrete actie/ implementatie/ resultaat voortgekomen uit deelname aan Next Level FM? 

Het circulair paviljoen van ABN Amro, Circl. Als opdrachtgever straalden zij het credo uit ‘Wij geloven in circulariteit en daar hoort een andere vorm van samenwerken bij: de FM-coalitie met het motto: learning by doing.’ Dit was vrij vooruitstrevend en getuigt van lef en durf, iets waartoe CSU zich aangetrokken voelde. Het is belangrijk om te benadrukken dat de opdrachtgever uiteindelijk bepaalt hoe er samengewerkt wordt, die moet de omgeving creëren waarbinnen dit plaats kan vinden. Bij Circl waren we wat dat betreft aan het juiste adres. Bij Circl zijn ze erg enthousiast over de rol van ‘operationeel verbinder’ die we hebben geïntroduceerd binnen de FM-coalitie. Dit is een neutrale rol – het maakt niet uit van welke partij deze komt – van waaruit mensen worden aangejaagd en geïnspireerd. Deze zorgt voor de coördinatie van de dagelijkse afstemming, de procesbegeleiding in de realisatie van sa- menwerkingsdoelen en het management van de keten. Deze rol kan wat ons betreft niet door iemand worden ingevuld die leidinggeeft aan de schoonmaakactiviteit of receptie; dan verliest diegene zijn neutraliteit in het geheel. We hebben gemerkt dat deze verbindersrol key is om de samenwerking tot een succes te maken.” 

Wat is de succesfactor van Next Level FM voor jullie? 

Dat er vanuit diverse stakeholders, denk- en kijkrichtingen wordt gekomen tot andere manieren van partnerschappen organiseren, gestaafd met theorie (wetenschap), tools en middelen.
De succesfactoren voor ons zijn dat verschillende organisaties met hun vertegenwoordigers samen- werken en manieren vinden die FM en de markt meer aanzien geven. Dit in relatie tot het inmiddels ontegenzeggelijke besef dat FM er toe doet. Om de vraag ‘Hoe werken wij samen om FM meer van betekenis te kunnen laten zijn en dat dit erkend en gezien wordt?’ te beantwoorden. Dit kun je niet alleen realiseren. Dit kan alleen door samen te werken. 

Hoe vindt binnen CSU kennisoverdracht/ kruisbestuiving plaats m.b.t te ontwikkelde kennis vanuit Next Level FM? 

De deelnemers aan de Werkateliers komen altijd moe maar zeer enthousiast terug. In hun dagelijkse werk kunnen ze de ontwikkelde tools gebruiken. Maar belangrijker nog: door de theorie die wordt gedeeld binnen de Werkateliers maken ze zich de samenwerkingstaal eigen, door deze te delen in een context waar die passend is.