Onafhankelijk platform voor vooruitstrevende FM-organisaties
Next Level FM is een platform met als doel vooruitstrevende FM-organisaties en de wetenschap te verbinden om samen de ontwikkeling te maken naar een nieuwe vorm van samenwerking op facilitair gebied. In de praktijk lopen FM-organisaties – aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde – aan tegen vraagstukken die voortkomen uit een toenemende omgevingscomplexiteit en de hogere eisen aan de bedrijfsvoering die hierbij horen. Het platform beoogt hier samen met de wetenschap duiding en antwoorden op te geven en instrumentarium op te ontwikkelen.

Next Level FM is een initiatief van FMN, Wageningen University & Research, CSU en de Academie voor Samenwerken en verschillende founding partners als Defensie Ondersteuningscommando, BAM FM, De Nederlandsche Bank, NS, FMHaaglanden, Gemeente Capelle a/d IJssel, de Volksbank, Schiphol en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Toenemende omgevingscomplexiteit
Facilitair managers ervaren dat eerdergenoemde veranderingen een grote invloed hebben op de eigen organisatie en de verhoudingen met andere organisaties en stakeholders in het facilitaire domein. Daar staat tegenover dat de potentiële invloed en waarde van FM op het functioneren van de totale organisatie nog nooit zo groot is geweest als nu. Al met al creëert dit een moment voor verandering en verbetering.

Thema’s als duurzaamheid, innovatie, aantrekkelijk werkgeverschap, productiviteit, samenwerking en integraliteit zijn continu in ontwikkeling. In een omgeving met een steeds mondigere eindgebruiker en een grotere onderlinge diversiteit spelen deze onderwerpen een belangrijke rol. Activiteiten van het platform, zoals werkateliers en opleidingen dragen bij aan deze ontwikkelingen.